Doprinosi za mirovinsko osiguranje za radnike kojima se staž priznaje u povećanom trajanju - beneficirani staž

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za radnike kojima se staž priznaje u povećanom trajanju - beneficirani staž
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Radnici koji rade na teškim poslovima, sa štetnim utjecajem na njihovo zdravstveno stanje i radnu sposobnost, ostvaruju pravo na priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem, što znači snižavanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu. Na kojim se radnim mjestima priznaje to pravo, uređeno je Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Za te radnike propisano je i plaćanje dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje. O prijavi tih radnika te obračunavanju i plaćanju doprinosa i u svezi s tim priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja i o ostalim specifičnostima koje se odnose na te radnike, možete pročitati u ovom članku.
Hashtags: