Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika poslanih na rad u inozemstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika poslanih na rad u inozemstvo
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Radnici koje je poslodavac poslao na rad u inozemstvo su osobe koje su u radnom odnosu odnosno imaju ugovor o radu s domaćim poslodavcem - pravnom ili fizičkom osobom, koji ih je poslao u inozemstvo radi obavljanja poslova u okviru svoje registrirane djelatnosti. Budući da su ti radnici u radnom odnosu u Hrvatskoj oni su po toj osnovi i osiguranici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u zemlji a time i obveznici plaćanja doprinosa koje je za njih kao i za ostale radnike obvezan uplaćivati poslodavac. Osnovica na koju se plaćaju doprinosi je uvijek njihova ugovorena plaća prema ugovoru o radu koju su ostvarivali u zemlji odnosno koju bi ostvarivali da rade u zemlji pod određenim uvjetima koje iznimno za njih uređuju propisi iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Ostvarena plaća se smatra dohotkom od nesamostalnog rada i oporezuje se prema Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00.) te Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 54/01.) a u određenim slučajevima se primjenjuju i odredbe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji ima prednost pred našim poreznim propisima ako je takav ugovor sklopljen između države Hrvatske i zemlje u koju je radnik poslan na rad. Kako vidimo tu postoje određene specifičnosti u plaćanju doprinosa iz plaća i na plaću te obračunavanja poreza na dohodak o čemu pišemo u ovom članku.
Hashtags: