Diferencijacija - ishodišta i primjena u elektroničkom poslovanju putem mobilnog Interneta M-busines

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Diferencijacija - ishodišta i primjena u elektroničkom poslovanju putem mobilnog Interneta M-busines
Stranica:
142.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Nataša RENKO
Dr. sc. Jurica PAVIČIĆ
Mr. sc. Nikša ALFIREVIĆ
Sažetak:
U svim gospodarskim djelatnostima i granama ostvarivanje održive konkurentske prednosti je nužnost bez koje se ne može uspješno poslovati u uvjetima posvemašnje globalizacije i sve veće tržišne konkurencije kao posljedice tehnološkog razvoja, razvijanja gospodarske suradnje i slobodnijeg protoka ljudi i robe. Diferencijacija - strategija stvaranja i održavanja različitosti u odnosu prema ostalim sudionicima u tržišnoj utakmici predstavlja jedan od u osnovi jednostavnih, ali u provedbi prilično zahtjevnih strateških pristupa. Upravo stoga su autori željeli široj poslovnoj javnosti približiti i povezati ovaj pristup s još uvijek relativno novim područjem primjene - elektronički integriranim i mobilnim poslovanjem.
Hashtags: