Vijesti iz Europske unije i svijeta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Stranica:
149.
Autor/i:
Sažetak:
  Proširenje Europske unije je pitanje prioriteta
 • Ekonomski pregled euro područja, 2001.
 • Fordu je odobreno preuzeti Mazdinu distributivnu mrežu na području Velike Britanije
 • Europska komisija je pokrenula temeljitu istragu u svezi sa švedskom bankarskom koncentracijom
 • Prijava namjere koncentracije RZB/Centrobank
 • Borba protiv poreznih zapreka
 • Porezni sustav za udruge
 • Porezi i doprinosi u zemljama OECD-a
 • Tko koliko plaća
 • Ekološki porezi
Hashtags: