Bilješke uz financijske izvještaje za mikro, male i srednje poduzetnike

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro, male i srednje poduzetnike
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

1.Uvodne napomene
2. Opći podatci (HSFI 1.42)
3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika
4. Bilješke uz financijske izvještaje

Hashtags:
#Bilješke, #FinancijskaIzvješća, #Računovodstvo