Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2019. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2019. godinu
Stranica:
182.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
2. Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti na Obrascu PD-DOP
3. Primjeri utvrđivanja obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti U Obrascu PD-POD
4. Uplatni računi za doprinose po osnovi obavljanja druge djelatnosti 

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObrazacPD-DOP, #ObveznaOsiguranja, #PorezNaDobit