RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2020
  • Članak:Novela Zakona o ustanovama
  • Stranica:18.
  • Autor/i:dr.sc. Josip Vučković
    Krešimir Orešković , dipl.iur.

Sažetak:

Iako je Zakon o ustanovama kvalitetan propis koji je u osnovi izdržao test vremena, činjenica jest da je od 1993. godine, kad je stupio na snagu, do sada podvrgnut tek manjim izmjenama. Neke su njegove odredbe nedvojbeno zastarjele ili su nedovoljno usklađene s ključnim promjenama do kojih je u međuvremenu došlo u našem zakonodavstvu.
U ovom članku autori daju detaljan prikaz najznačajnijih novina koje u tom pogledu donosi zadnja novela Zakona o ustanovama, uz napomenu da je ona planirana Planom zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu i Nacionalnim programom reformi 2019., i to među ključnim aktivnostima u okviru provedbe mjere 1.4.4. Decentralizacija i racionalizacija te kao jedna od mjera u okviru pristupa RH u Europski tečajni mehanizam (ERM II) i bankovnu uniju.
1. Uvodna razmatranja
2. Opće određenje pojma i djelatnosti ustanove
3. Javne ustanove
4. Osnivači i akti o osnivanju ustanove
5. Ustrojstvo, poslovi i ovlasti tijela ustanove
6. Imovina ustanove, korištenje ostvarenog dobitka
7. Nadzor nad zakonitošću rada ustanove
8. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)