RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2020. godine stupili su na snagu posebni zakoni na temelju kojih se županijama povjerava obavljanje 200-tinjak poslova državne uprave.
Poslove koje sada obavljaju županije kao povjerene poslove državne uprave do 31. prosinca 2019. godine obavljali su uredi državne uprave u županijama, a koji novim Zakonom o sustavu državne uprave nisu ustrojeni pa je većina poslova koje su obavljali uredi državne uprave u županijama, kao prvostupanjska tijela državne uprave, povjerena županijama.
Među povjerenim poslovima su i poslovi iz područja osobnih stanja građana koji će se prikazati u ovom članku. S obzirom na opseg povjerenih poslova, može se zaključiti da su Vlada RH i zakonodavac procijenili da su županije sposobne pružiti građanima veći broj usluga od onoga što su do sada činile u okviru vlastitoga samoupravnog djelokruga.
1. Osobna stanja građana
2. Zakon o državnim maticama
3. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
4. Zakon o osobnom imenu
5. Zakon o hrvatskom državljanstvu
6. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)