RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 121/19.) primjenjuju se u postupku podnošenja prijave poreza na dobitak za 2020. godinu i nadalje, odnosno za porezno razdoblje koje počinje teći od 1. siječnja 2020. godine – osim odredaba iz čl. 30.h Zakona koje se primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobitak za 2022. godinu. Prema tome, predložene izmjene NE odnose se na prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu! U nastavku dajemo pregled izmjena i dopuna Zakona.
1. Propisan je viši prag za primjenu stope poreza na dobitak od 12 %
2. Novi je kriterij za prelazak fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost u sustav poreza na dobitak
3. Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu
4. Paušalno oporezivanje neprofitnih organizacija
5. Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
6. Rashodi darovanja za zdravstvene potrebe
7. Preoblikovanje, likvidacija, stečaj i okončanje poslovanja
8. Stjecanje i vrednovanje prava pri spajanju, pripajanju i podjeli
9. Proširenje pravila protiv premještanja dobitka
10.   Podnošenje prijave poreza na dobitak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)