RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S početkom 2020. godine nastupile su promjene koje se odnose na oporezivanje i obračun primitaka s motrišta doprinosa za obvezna osiguranja i s motrišta obračuna poreza na dohodak. O tim promjenama pišemo u nastavku.
1. Olakšice s motrišta poreza na dohodak za mlade osobe
2. Izmjena osobnog odbitka
3. Nova svota prigodnih nagrada
4. Premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja
5. Otpis potraživanja kod obrtnika
6. Izjave o primljenim neoporezivim primitcima
7. Porez na dohodak kod iznajmljivača nekretnina
8. Oporezivanje dohotkom od nesamostalnog rada
9. Nova minimalna plaća u 2020. godini

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)