RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prijeboj (kompenzacija) učestao je institut obveznoga prava, a spada u obračunske načine ispunjenja obveze. Premda je kao institut razmjerno jasan i prokušan u hrvatskoj praksi, zbog učestalosti primjene ponekada se glede njega mogu pojaviti i pojavljuju se određene dvojbe. U ovom se članku stoga obrađuju i analiziraju najvažnija pitanja za njegovo pravilno razumijevanje i primjenu, s posebnim naglaskom na probleme na koje upućuje praktični pravni život. U tom je smislu od najveće važnosti razumjeti razliku između dobrovoljnog i jednostranog prijeboja.
1. Uvod
2. Pojam prijeboja (kompenzacije)
3. Sporazumni ili dobrovoljni prijeboj (kompenzacija)
4. Jednostrani prijeboj (kompenzacija) – izrijekom uređen ZOO-om
5. Razlikovanje ugovornog (sporazumnog) od jednostranog prijeboja – najčešći problem u praksi
6. Potpun i nepotpun (djelomičan) prijeboj
7. Višestrani (multilateralni) ili lančani prijeboj
8. Zakonski prijeboj (compensatio ex lege) – ne postoji u hrvatskom obveznom pravu
9. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)