RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radno vrijeme jedan je od najvažnijih instituta radnog prava i jedna od najznačajnijih sastavnica radnih odnosa. Autor stoga u članku detaljnije obrađuje pitanja uređenja radnog vremena, prvenstveno kroz prizmu Zakona o radu. Uvodno je određen pojam radnog vremena, odnosno što se smatra, a što se ne smatra radnim vremenom, a zatim su konkretnije objašnjene pojedine vrste radnog vremena.
1. Uvod
2. Pojam radnog vremena
3. Vrste radnog vremena
4. Prekovremeni rad
5. Noćni i smjenski rad

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)