RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Kamp u domaćinstvu
  • Obveznopravni odnosi između iznajmljivača i turističke agencije
  • Pripremanje i usluživanje jednostavnih jela u ugostiteljskom objektu vrste objekt brze prehrane (fast food)
  • Uvjeti za otvaranje „Internet“ turističke agencije
  • Organiziranje kongresa
  • Turističke usluge u kongresnom turizmu
  • Stomatološka poliklinika i pružanje usluga smještaja i transfera
  • Pomoćni kreveti u rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)