RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske je, nakon provedenog savjetovanja, podnijela Hrvatskom saboru Prijedlog Zakona o strancima. S obzirom na to da se Prijedlogom Zakona o strancima uspostavlja novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja, a s ciljem omogućavanja tijelima koja će sudjelovati u postupku izdavanja dozvole za boravak i rad te poslodavcima da se pripreme za provedbu novog modela zapošljavanja, određeno je da novi Zakon o strancima stupi na snagu 1. siječnja 2021. godine. Autorica u članku iznosi najvažnije novosti koje Prijedlog Zakona o strancima uvodi prilikom zapošljavanja državljana trećih zemalja, ali i objašnjava na koji način poslodavci mogu zapošljavati državljane trećih zemalja do stupanja na snagu novog Zakona o strancima.

1. Strani državljani – državljani trećih zemalja i državljani Europskoga gospodarskog prostora
2. Zapošljavanje i rad državljana trećih zemalja – trenutačno zakonsko uređenje
3. Prijedlog Zakona o strancima
4. Stupanje novog Zakona o strancima na snagu i zapošljavanje državljana trećih zemalja u 2020. godini

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)