RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku obrađuje pobuda i njezina relevantnost u obveznom pravu RH prilikom sklapanja ugovora. Pobuda načelno ne utječe na valjanost pravnog posla, ali se njezina nedopuštenost u nekim situacijama može odraziti na izostanak učinka sklopljena ugovora. K tome, pobuda kao subjektivno koncipiran institut u hrvatskom se obveznom pravu razlikuje i od pravne osnove i od osnove (lat. causa) u ZOO-u iz 1978. godine. U članku se posebno razmatra zabluda o pobudi i odredbe ZOO-a kada je pobuda bitna pretpostavka ili uvjet valjanosti ugovora. U članku će se izložiti uređenje pobude u ZOO-u, a usporedo će se prikazati i relevantni praktični primjeri u kojima se ona pojavljivala, a kako bi se čitatelju predstavila shvaćanja relevantnih (visokih) hrvatskih sudova u konkretnim situacijama u toj materiji.

1. Uvod
2. Pojam pobude u ZOO-u
3. Nedopuštena pobuda kod naplatnih ugovora
4. Pobuda kod besplatnog ugovora
5. Zabluda o pobudi
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)