RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku sistematizira pravila i pravna shvaćanja iznesena u teoriji i sudskoj praksi o tome što se smatra opasnom stvari odnosno opasnom djelatnošću.
Naime, za štetu nastalu od opasne stvari odnosno opasne djelatnosti odgovara se prema načelu objektivne odgovornosti za štetu. Pojmovi opasna stvara i opasna djelatnost nisu određeni zakonom (uz iznimku motornog vozila i neispravnog proizvoda), nego je prepušteno da ih određuje sudska praksa, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

1. Uvod
2. Određivanje opasne stvari i opasne djelatnost – općenito
3. Opasna stvar – opća definicija
4. Kriteriji prema kojima se prosuđuje opasnost stvari
5. Stvari koje se ne smatraju opasnima
6. Opasna djelatnost
7. Djelatnosti koje se ne smatraju opasnima
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)