RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor se u ovom članku bavi zadnjim novelama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Tim su novelama Zakona obuhvaćena različita područja njegova uređenja, no u ovom se članku daje sažet prikaz samo onih novounesenih i noveliranih odredaba koje se odnose na radnopravna pitanja zaposlenih u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

1. Uvod
2. Normativni okvir i subjekti
3. Što bitno za položaj zaposlenih u Oružanim snagama donose zadnje novele Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
4. Radno vrijeme, odmori i dopusti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)