RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku prikazuje najznačajnije promjene fondovskih propisa (Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakon o alternativnim investicijskim fondovima), osnove tih promjena i njihov potencijalni utjecaj, dajući pritom kratki pregled najvažnijih promjena obaju fondovskih propisa, jer je velikim dijelom riječ ionako o istim ili barem vrlo sličnim promjenama i njihovim osnovama.

1. Uvod
2. Razlozi i opseg promjena
3. Najvažnije zajedničke promjene ZOIFJP-a i ZAIF-a
4. Najvažnije pojedinačne promjene ZOIFJP-a
5. Najvažnije pojedinačne izmjene i dopune ZAIF-a
6. Ostale izmjene i dopune ZOIFJP-a i ZAIF-a
7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)