RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2020
  • Članak:Jezik u pravu
  • Stranica:83.
  • Autor/i:Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
    Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

1. Pečat, štambilj i žig
2. Simulacija
3. Načelo jezične transparentnosti
4. Predmet i sadržaj općeg akta

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)