RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • PDV – tečajevi osposobljavanja pilota
  • Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja
  • Oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim uslugama
  • Snižena stopa PDV-a od 13% - cijena usluge određena je u fiksnoj svoti
  • Porezni tretmanu usluga dentalnog turizma
  • Snižena stopa PDV-a od 13% - pripremljena hrana se u velikim termo posudama dostavlja za topli obrok radnicima
  • Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije

Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)