Mogućnost odgode poreznih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Mogućnost odgode poreznih obveza
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      U skladu s čl. 107.a Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16. – 32/20.) objavljena je dopuna Pravilnika o Općem poreznom zakonu u Nar. nov., br. 35. od 23. ožujka 2020. godine.
      Tom je dopunom pobliže uređena mogućnost odgode plaćanja poreznih obveza za one porezne obveznike koji su pogođeni krizom izazvanom koronavirusom, a ispunjavaju propisane uvjete.

1. Tko može podnijeti zahtjev za odgodom poreznih obveza
2. Što su dospjele porezne obveze
3. Podnošenja zahtjeva i odluka Porezne uprave
4. Zaključak

Hashtags:
#CovidPotpore, #OdgodaPlaćanjaPoreznihObveza, #Porezi