Ispravak računovodstvenih pogrešaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Ispravak računovodstvenih pogrešaka
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Računovodstvene pogreške nastaju zbog nedostatka informacija prilikom knjiženja poslovne promjene, zbog krive procjene poslovnog događaja, nedovoljne ažurnosti, zbog brojnih drugih razloga. Kada se otkriju, računovodstvene pogreške treba ispraviti kako bi financijska izvješća koja se izrađuju na temelju knjigovodstvenih podataka bila poštena, nepristrana i pouzdana za vlasnike i ostale korisnike tih informacija.
      U ovom članku pišemo o načinu ispravljanja pogrešaka koje su nastale pri knjiženju nekih poslovnih događaja.

1. Uvod
2. Koje standarde treba primijeniti
3. Ispravak pogrešaka u financijskim izvješćima i knjigovodstvenim evidencijama
4. Iskazivanje poreza pri prepravljanju usporednih podataka
5. Primjeri ispravaka računovodstvenih pogrešaka
6. Zaključak

Hashtags:
#RačunovodstvenePogreške, #Računovodstvo