Vrijednost u upotrebi kao izračun nadoknadive vrijednosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Vrijednost u upotrebi kao izračun nadoknadive vrijednosti
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

      Jedan od bitnih zahtjeva financijskog izvještavanja je da knjigovodstvene vrijednosti imovine koje se objavljuju u financijskim izvještajima ne bi trebale prelaziti nadoknadive vrijednosti. Ako postoje naznake da bi imovina društva mogla biti u tom smislu precijenjena, obvezno je provesti test na umanjenje. U okviru tržišta na kojemu su ograničene informacije kojima se može doći do fer vrijednosti umanjeno za troškove otuđenja, autorica je u ovom članku obradila temu određivanja nadoknadive vrijednosti primjenom alternativne metode za društvo, a to je vrijednost u upotrebi.

1. Uvod
2. Što je nadoknadiva vrijednost
3. Pravila za projekciju budućega novčanog tijeka
4. Porezno motrište vrijednosnog usklađenja materijalne imovine
5. Zaključak

Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #MRS36, #Računovodstvo, #UmanjenjeImovine, #VrijednosnaUsklađenja