Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan
Stranica:
155.
Autor/i:
Autori: Andreja SERTIĆ TOMIČEK , univ. spec. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2020. godine u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza (dalje: Ugovor). U ovom se članku analiziraju odredbe Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

1. Uvod
2. Dohodak od nekretnina
3. Dobitak od poslovanja
4. Međunarodni brodski i zračni prijevoz
5. Povezana poduzeća
6. Dividende
7. Kamata
8. Naknade za autorska prava
9. Dobitak od otuđenja imovine
10. Dohodak od nesamostalnog rada
11. Naknade čl.nova uprave
12. Izvođači i sportaši
13. Mirovine
14. Državna služba
15. Studenti
16. Tajno partnerstvo
17. Ostali dohodak
18. Uklanjanje dvostrukog oporezivanja
19. Jednako postupanje
20. Članovi diplomatskih misija i konzularnih ureda

Hashtags:
#IzbjegavanjeDvostrukogOporezivanja, #MeđunarodniUgovori, #Porezi