Izbor lizinga kao načina financiranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Izbor lizinga kao načina financiranja
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Na osnovi ugovora o lizingu nabavljaju se i koriste različiti predmeti lizinga, a najčešće su to osobni automobili, plovila, postrojenja i oprema te nekretnine. Financiranje putem lizinga moguće je kako za pravne tako i fizičke osobe. U ovom će članku biti riječ ponajprije o ugovorima o lizingu koje primatelji lizinga, obveznici poreza na dobitak, sklapaju s lizinškim društvima. Namjera je autorice upoznati čitatelje ovog članka s bitnim obilježjima lizinškog posla i njegovim poreznim i računovodstvenim aspektima za primatelja lizinga, kako bi oni lakše izabrali odgovarajuću vrstu lizinga za svoje potrebe.

1. Uvod
2. Posao lizinga
3. Vrste lizinga
4. Predmeti koji se najčešće financiraju putem lizinga
5. Porezni i računovodstveni položaj lizinga
6. Izračun otplatnog plana
7. Izbor odgovarajuće vrste lizinga
8. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskiLeasing, #Leasing, #OperativniNajam, #PoslovneFinancije, #PovratniNajam, #SaleAndLeaseback, #ugovorOLeasingu