Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću
Stranica:
185.
Autor/i:
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec
Sažetak:

      Autorica u članku predstavlja interni akt o politikama, kontrolama i postupcima za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću koji oni su obvezni izraditi u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Sadržaj internog akta autorica predstavlja kroz definiranje načina / modela upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma te sustava za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, položaj, ovlasti i odgovornosti ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe, ovlasti i odgovornosti svih zaposlenika obveznika koji sudjeluju u provedbi navedenog Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata. U članku se razmatra stručno osposobljavanje i izobrazbu zaposlenika obveznika. Obrađuje se mjere provedbe dubinske analize stranke, utvrđivanja usklađenosti poslovanja obveznika s odredbama Zakona i drugih podzakonskih akata, uspostave linija izvještavanja unutar obveznika radi osiguranja pravodobnog i odgovarajućeg izvještavanja te čuvanje podataka, način vođenja i sadržaj evidencija podataka.

1. Uvod
2. Donošenje internog akta
3. Sadržaj internog akta
4. Zaključak

Hashtags:
#IgreNaSreću, #InterniAkti, #PoslovneFinancije, #SprječavaPranjaNovca