Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi
Stranica:
198.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zakonom o tržištu rada uređen je način zapošljavanja osoba na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi, a da se nalaze u okviru socijalne sigurnosti te posljedično i u poreznom statusu. O tome kako se to provodi u praksi pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Na kojem se području poljoprivredne djelatnosti mogu zaposliti osobe prema Zakonu
3. Osiguranje osoba zaposlenih na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
4. Ugovor o obavljanju sezonskih poslova u poljoprivredi
5. Naknada za rad sezonskog radnika u poljoprivredi
6. Oporezivanje primitka osobe ostvarenog sezonskim radom u poljoprivredi
7. Izvješćivanje na Obrascu JOPPD
8. Knjiženje nastalih izdataka kod isplatitelja
9. Evidencije o uplaćenim doprinosima i priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja

Hashtags:
#Obrtnici, #Poljoprivreda, #SezonskiRadnici, #VrijednosniKuponi