Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika
Stranica:
213.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      U slučaju smrti radnika u praksi se često postavljaju pitanja koje se sve radno-pravne posljedice pojavljuju u vezi s time.
      O tim pitanjima te o poreznom motrištu i motrištu obračuna doprinosa i dugih odgovarajućih davanja u slučaju smrti radnika, autori razmatraju u nastavku članka.

1. Uvod
2. Sudbina radnog odnosa nakon smrti radnika
3. Isplata posljednje plaće za rad radnika u slučaju njegove smrti
4. Isplata materijalnih prava – za slučaj smrti radnika ili njegove obitelji
5. Obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor
6. Tretman mirovine isplaćene nasljedniku nakon smrti korisnika mirovine

Hashtags:
#Doprinosi, #JOPPD, #ObračunPlaće, #Pravo, #RadnoPravo