Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
Stranica:
223.
Autor/i:
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Sažetak:

      U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra važna pitanja koja se odnose na prava i obveze koje proizlaze iz jamstvenog lista. Uz to se u članku razmatra odnos instituta odgovornosti za materijalne nedostatke i odgovornosti na temelju garancije (jamstva).

1. Uvod
2. Kada postoji odgovornost iz garancije
3. Jamstveni list – pojam
4. Jamstveni list – sadržaj
5. Prava kupca na temelju jamstva
6. Obveze prodavatelja na temelju jamstva
7. Aktiviranje jamstva ili pozivanje na odredbe o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
8. Kako ostvariti prava na temelju jamstva
9. Zaključak

Hashtags:
#Garancija, #JamstveniRok, #MaterijalniNedostatci, #Pravo, #ZaštitaPotrošača, #ZOO