Troškovi uporabe osobnih automobila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Troškovi uporabe osobnih automobila
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Uporaba osobnih automobila uzrokuje troškove koji imaju različit porezni položaj s motrišta odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit. Za pravilno porezno i računovodstveno postupanje s nastalim troškovima bitno je odrediti jesu li nastali u vezi s osobnim automobilima koji služe za potrebe osobnog prijevoza ili za potrebe obavljanja određenih djelatnosti (npr. iznajmljivanja) te obračunava li se za njihovu uporabu plaća u naravi ili ne. O poreznom i računovodstvenom postupanju s troškovima uporabe osobnih automobila pročitajte u nastavku članka.

1. Porezni položaj troškova uporabe osobnih automobila
2. Računovodstveno praćenje troškova uporabe osobnih automobila
3. Zaključak

Hashtags:
#OsobniAutomobili, #PlaćaUNaravi, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #Računovodstvo