Odgovori na pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse
Stranica:
34.
Autor/i:
Sažetak:

      U ovom broju donosimo odgovore na aktualna porezna, računovodstvena i financijska pitanja koja se u posljednje vrijeme pojavljuju u poslovnom životu poduzetnika, neprofitnih organizacija i proračuna. Odgovori su dani u svrhu olakšanja svakodnevne računovodstvene i porezne prakse te pomoći u tumačenju propisa.

Računovodstvo
1. Prijeboj potraživanja po osnovi danog zajma s obvezom za primljeni zajam te isplatom zadržanog dobitka

Porez na dodanu vrijednost
1. Oporezivanje naknade za oštećenje robe pri dostavi
2. Neobračunavanje zakupnine za vrijeme pandemije

Porez na dohodak
1. Obračun naknade za godišnji odmor i plaća u naravi

Poslovanje udruga
1. Primanje i davanje zajmova udruga

Plaće u ugostiteljstvu
1. Primjena kolektivnih ugovora

Fiskalizacija
1. Broj računa mora se sastojati od triju dijelova

Radni odnosi
1. Otkaz majci na roditeljskom dopustu
2. Dodatci na plaću ne trebaju biti sadržani u ugovoru oradu, već oni mogu biti ustanovljeni pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom

Hashtags:
#Fiskalizacija, #Neprofitno, #PitanjaIzPrakse, #Porezi, #Računovodstvo