Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Otpust duga i prijenosi – donosi nefinancijske imovine
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se proračunskom praktikumu knjiže ugovoreni otpust duga u vezi s primljenim zajmom te prijenosi (darovanja) nefinancijske imovine unutar proračunskog sustava. Otpust duga trebao bi se ugovoriti, a riječ je, u biti, o darovanju koje ima vremenski otklon od početnoga poslovnog događaja koji je stvorio dužničko-vjerovnički odnos. Pri prijenosu (darovanju) nefinancijske imovine unutar općeg proračuna moraju se uvažavati temeljna načela iskazivanja prijenosa nefinancijske imovine unutar općeg proračuna, pri čemu se nefinancijskom imovinom mogu smatrati samo one stvari koje prema računovodstvenim pravilima imaju obilježje nefinancijske imovine.

1. Otpust duga u vezi s primljenim zajmom
2. prijenosi (darovanje) nefinancijske imovine unutar proračunskog sustava

Hashtags:
#NefinancijskaImovina, #OtpustDuga, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo