Studentski ugovori i naknade mobiliziranih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Studentski ugovori i naknade mobiliziranih osoba
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s posredovanjem pri zapošljavanju studenta s motrišta posrednika te naknade koje ostvaruju mobilizirane osobe koji su radnici u neprofitnoj organizaciji. Samo neke sastavnice obračuna studentskog ugovora imaju obilježje prihodnih stavaka, dok ostale se smatraju obvezama koje mora posredno podmiriti posrednik pri zapošljavanju (npr. studentski centar). Mobiliziranim osobama pripadaju prava koja su uređena posebnim propisima među kojima se nalazi i plaća (njezina naknada) i naknada troška prijevoza. Prvu isplaćuje i namiruje od nadležnog tijela koje je organiziralo mobilizaciju, dok drugu od istog tijela izravno ostvaruje mobilizirana osoba.

1. Posredovanje pri zapošljavanju studenata
2. Primanja mobiliziranih osoba

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #Studenti, #StudentServis, #StudentskiUgovori