Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Odlukom o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj omogućuje se zaposlenicima pristupačniji odmor kroz povećanje primitaka po osnovi rada koji će se omogućiti zaposlenicima na temelju službenoga platnog instrumenta komercijalnog naziva koji glasi Hrvatska turistička kartica. To je debitna platežna kartica, na temelju koje će poslodavci svojim zaposlenicima moći uplatiti neoporezivi dio primitka u visini od 2.500,00 kuna. Navedenu karticu izdavat će poslovna banka na ime korisnika – radnika. O tome više pišemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Tko ima pravo na naknadu za podmirenje troškova za odmor
3. Tko može neoporezivo isplatiti naknadu za podmirivanje troškova za odmor
4. Izdavanje Hrvatske turističke kartice i način isplate naknade za godišnji odmor
5. Koje će se usluge moći podmirivati Hrvatskom turističkom karticom

Hashtags:
#CROKartica, #GodišnjiOdmor, #NeoporeziviPrimitci