Primitci u naravi s osnove uporabe sredstava za osobni prijevoz za privatne potrebe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Primitci u naravi s osnove uporabe sredstava za osobni prijevoz za privatne potrebe
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      S osnove davanja prometnih sredstava za osobni prijevoz koja su u vlasništvu društva, na cjelodnevnu uporabu radniku ili drugoj osobi, utvrđuje se primitak u naravi. Ako je riječ o radniku, primitak se smatra dohotkom od nesamostalnog rada, a ako je riječ o drugoj osobi, primitak se smatra drugim dohotkom. Primitak u naravi smatra se neto-svotom koja se utvrđuje u visini 1 % od vrijednosti prijevoznog sredstva iskazanog na računu dobavljača, a ako je automobil u operativnom lizingu ili dugotrajnom najmu primitak u naravi utvrđuje se u visini 20 % svote iskazane na primljenom računu za operativni lizing ili dugotrajni najam. Ako se primitak u naravi utvrđuje prema stvarno prijeđenim kilometrima za privatne potrebe, svota neto-primitka je umnožak 2 kn po prijeđenom kilometru za privatne potrebe.

1. Porezni i socijalni položaj primitaka u naravi s osnove davanja radniku na cjelodnevnu uporabu prometno sredstvo u vlasništvu društva
2. Nejasnoće koje proizlaze pri tumačenju prethodno navedenih zakona
3. Utvrđivanje primitka u naravi
4. Može li plaća za rad u određenom mjesecu biti ugovorena u cijelosti ili djelomično u naravi
5. Kako se utvrđuje primitak u naravi s osnove davanja na cjelodnevnu uporabu prometnog sredstva za osobni prijevoz osobi koja nije zaposlenik u društvu

Hashtags:
#OsobniAutomobili, #PlaćaUNaravi, #Plaće, #TroškoviOsoblja