Porezno motrište izdavanja računa u zemljama članicama EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Porezno motrište izdavanja računa u zemljama članicama EU-a
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže izdavanje računa, obvezni sadržaj računa, načine izdavanja računa i ostale odredbe povezane s računima s motrišta poreza na dodanu vrijednost u skladu sa zahtjevima Direktive o PDV-u. Uz to, daje pregled pravila izdavanja računa u svim zemljama članicama EU-a u vezi s obvezom izdavanja računa, rokovima izdavanja računa, pojednostavljenim računima, zbirnim računima, ispravcima računa te u vezi s rokovima čuvanja računa.

1. Uvod
2. Pravila izdavanja računa u zemljama članicama EU-a
3. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #PoreziEU, #PorezneEvidencije, #Računi, #Rokovi