Novac za program oporavka i odgoda novih poreza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Novac za program oporavka i odgoda novih poreza
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Program za oporavak vrijedan 750 milijarda eura
2. Predložen akcijski plan za borbu protiv prljavog novca
3. EU odgađa primjenu novih poreznih propisa zbog koronakrize
4. Odobrene potpore za energetski intenzivna poduzeća u Hrvatskoj

Hashtags:
#FondZaOporavak, #Porezi, #PoreziEU