Sadašnji trenutak deviznog poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Još uvijek su u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja kune, a samo u nekim okolnostima to mogu biti i strana sredstva plaćanja odnosno strana valuta. Iako su se gotovo izgubila ograničenja u plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja između rezidenata i nerezidenata, ipak još uvijek postoje neke ograde i pravila ponašanja. Tu se svakako ne smije zaboraviti područje statističkog izvještavanja Hrvatske narodne banke.
      Ovim se člankom daje sažetak bitnih odredaba iz područja deviznog poslovanja koji se trenutačno primjenjuju u RH.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Utvrđivanje devizne rezidentnosti
4. Vrste deviznih poslova
5. Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja
6. Naplate i plaćanja u kunama
7. Platni promet s deviznim nerezidentima
8. Obračunske namire
9. Simulirani ugovori
10. Nadzorne knjige
11. Statističko praćenje deviznog poslovanja

Hashtags:
#DevizniNerezidenti, #Devizno, #HNB, #NadzorneKnjige, #PoslovanjeInozemstvo, #StatističkiIzvještaji