Primitci od potpora kod samostalnih djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Primitci od potpora kod samostalnih djelatnosti
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Poduzetnici u praksi sve se češće koriste državnim potporama, pomoćima, subvencijama, poticajima kao jednim od motiva za samozapošljavanje, osnivajući razne oblike poduzetničkih djelatnosti. Državne potpore predstavljaju novčanu pomoć države koja se najčešće dodjeljuje putem transfera novca u korist poduzetnika. Poduzetnici, s druge strane, nakon primljene potpore trebaju ispuniti određene uvijete koji su najčešće povezani s poslovanjem tog poduzetnika. U ovom se članku objašnjava porezni položaj primljenih potpora kod obveznika poreza na dohodak koja ga podmiruju u paušalnoj svoti ili utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga. Više o tome pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Potpore za očuvanje radnih mjesta – COVID 19
3. Potpore dodijeljene za nabavu dugotrajne imovine
4. Potpore u poljoprivrednim djelatnostima i drugim poreznim obveznicima koji se oporezuju paušalno
5. Potpore za samozapošljavanje koje je isplatio Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hashtags:
#CovidPotpore, #Obrtnici, #ObrtniciPaušalisti, #Potpore, #SamostalnaDjelatnost