Reklamacije potrošača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Reklamacije potrošača
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Najveći broj reklamacija (prigovora) koje potrošači upućuju trgovcima odnosi se na materijalne nedostatke i/ili neispravnost robe koju potrošači uočavaju nakon obavljene kupoprodaje ili se pokaže nakon određenog vremena odnosno tijekom trajanja jamstvenog roka. Na koji način, u kojim rokovima i prema kojem postupku potrošači mogu reklamirati nedostatke i/ili neispravnost kupljene robe te koja prava mogu pritom ostvariti, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Zaštita potrošača u slučaju postojanja materijalnog nedostatka na kupljenoj robi
3. Prava potrošača na temelju jamstva za ispravnost prodane robe (garancije)
4. Postupak ostvarivanja prava zbog materijalnog nedostatka i/ili neispravnosti robe u jamstvenom roku
5. Zaključak

Hashtags:
#JamstveniRok, #ObvezeTrgovaca, #Reklamacije, #TržišteIPropisi, #ZakonOZaštitiPotrošača