Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

      Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi omogućava nastavak osiguranja po prestanku obveznoga mirovinskog osiguranja, odnosno kontinuitet trajanja staža osiguranja. Uvjet za podnošenje prijave i stjecanje statusa osiguranika produženog osiguranja je prestanak prethodnog osiguranja po nekoj od osnova obveznog osiguranja te da nakon njegova prestanka nije proteklo više od 12 mjeseci. U nastavku više o mogućnostima i slučajevima u kojima se osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima mogu osigurati na produženo osiguranje.

1. Slučajevi u kojima se osoba može osigurati na produženo osiguranje
2. Prijava na produženo mirovinsko osiguranje
3. Prestanak prava na produženo osiguranje
4. Produženo mirovinsko osiguranje
5. Produženo mirovinsko osiguranje stalnoga sezonskog radnika
6. Produženo mirovinsko osiguranje bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata

Hashtags:
#Mirovinsko, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo