Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj
Stranica:
149.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sažetak:

      U svjetlu uvođenja skraćenoga radnog vremena u nas u sklopu mjera očuvanja radnih mjesta, a što je prouzročeno aktualnom gospodarskom krizom zbog pandemije koronavirusne bolesti (COVID-19), autori u ovome članku obrazlažu osnovna obilježja skraćenog rada u Njemačkoj, posebno obrađujući pojam, vrste, funkcije, pretpostavke takva rada, ali i njegove povoljne i nepovoljne posljedice kako za zaposlene tako i za poslodavce.

1. Uvod
2. Razvoj koncepta
3. Funkcioniranje Kurzarbeita
4. Pretpostavke za dodjelu naknade
5. Postupak prijave za naknadu za skraćeni rad
6. Neto-plaća radnika
7. Davanja na plaću – porezi, doprinosi i dr.
8. Kurzarbeit u praksi
9. Radničko vijeće – uloga
10. Rezultati
11. Nedostatci modela
12. Zaključno

Hashtags:
#COVID19, #Pravo, #RadnoPravo, #SkraćenoRadnoVrijeme