Interni akt neprofitne organizacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Interni akt neprofitne organizacije
Stranica:
170.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Neprofitne organizacije upravo zbog svoga posebnog položaja imaju neka opća pravila ponašanja u dijelu koji se odnosi na njihovo vođenje odnosno financiranje te provjeravanje njihove usklađenosti s tim općim pravilima. Svakako da je jedno od bitnih područja u njihovu radu njihova samoprocjena. S obzirom na to da se u samoprocjeni provjerava usklađenost rada neprofitnih organizacija s pravnim okvirom i internim poslovanjem, interni akti neprofitnih organizacija su bitni. Uz pravila koja one moraju poštovati na temelju pravnog okvira u kojemu je svaka od njih osnovana, postoje i neka „opća“ pravila kojima moraju sve one udovoljiti. Poglavito je riječ o onima koje obvezno vode dvostavno knjigovodstvo.

1. Uvod
2. Na koga se odnose zakon i podzakonski akti
3. Koje su sastavnice statuta odnosno općeg akta neprofitne organizacije

Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno