Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Stranica:
176.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Pregled kretanja
2. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
3. Potrošačke cijene
4. Turizam
5. Trgovina na malo
6. Prosječne mjesečne neto i bruto-plaće zaposlenih

Hashtags:
#COVID19, #GospodarskaKretanja