RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2001
  • Članak:Radno vrijeme prodavaonica
  • Stranica:109.
  • Autor/i:Lidija SORIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Nakon zadnjih promjena Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 11/96., 75/99., 76/99. i 62/01.), sukladno odredbama čl. 19., ministar gospodarstva je donio Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo.

Pravilnikom su donesena okvirna pravila ponašanja trgovaca u svezi s njihovim radnim vremenom (dnevnim, tjednim) te su k tomu određeni i kriteriji u skladu s kojima poglavarstvo grada može propisati drukčije radno vrijeme od onoga koje je njime propisano.

Prema odredbama Pravilnika, rok za usklađenje radnog vremena trgovaca sa novim propisima je istekao 27. listopada 2001. Iako prema našim saznanjima veći broj poglavarstava nije donio odluku o radnom vremenu, sigurno je da će ona neko vrijeme istraživati kako trebaju odrediti poslovanje trgovaca, vodeći računa o svojim posebnostima, autorica ovoga članka, naša suradnica iz Hrvatske gospodarske komore, uz pojašnjenje odredaba Pravilnika upućuje na to što poglavarstva mogu promijeniti odnosno koja područja trebaju urediti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)