RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na temelju odredbe čl. 16. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata način obavljanja mjenjačkih poslova propisan je Odlukom o načinu obavljanja mjenjačkih poslova. Ova odluka, kojom je stavljena izvan snage istoimena odluka iz Nar. nov., br. 115/93. i 134/97., primjenjuje se od 1. srpnja 2001. Mjenjačkim poslovima se smatra kupnja i prodaja efektivnog stranog novca, putničkih i bankovnih čekova od stranih i domaćih osoba. Navedene poslove obavljaju i domaće osobe koje su registrirane za njihovo obavljanje uz uvjet da su sklopile ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s ovlaštenom bankom.

Rad mjenjača - domaćih osoba - kontroliraju u pretežitom broju segmenata mjenjačkog poslovanja ugovorne ovlaštene banke. Stoga one, što je utemeljeno na navedenim propisima, imaju i obveze i prekršajne odgovornosti u svezi s poslovanjem domaćih osoba koje su s njima sklopile ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova - ugovornih mjenjača.

S obzirom na to da su važećim propisima, koji uređuju poslovanje ugovornih mjenjača, ovlaštenim bankama nametnuta stroža pravila poslovanja, ovim člankom autorica, naša suradnica iz Ministarstva financija, potanko pojašnjava njihov pravilan međusoban ugovorni i zakonski odnos.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)