Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove zaposlenika
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prema zahtjevima računovodstvenih standarda primanja zaposlenika su svi oblici naknada koje društvo daje u zamjenu za rad zaposlenicima ili zbog prestanka radnog odnosa. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove zaposlenika u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda i poreznih propisa. Uz to u članku se daju primjeri računovodstvenog praćenja navedenih rezerviranja koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi, a odnose se na rezerviranja za otpremnine i za neiskorištene godišnje odmore.

  1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
  2. Porezno motrište rezerviranja za troškove zaposlenika
  3. Rezerviranja za otpremnine
  4. Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore
  5. Rezerviranja za jubilarne nagrade
  6. Rezerviranja za sudjelovanja u dobitku i bonuse
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #Rezerviranja, #TroškoviOsoblja, #TroškoviRezerviranja