Troškovi promidžbe i reprezentacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Troškovi promidžbe i reprezentacije
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Troškovi promidžbe (reklame, ekonomske propagande) uobičajeni su troškovi nekoga poslovnog subjekta koji nastaju u svrhu obavještavanja potrošača i poslovnih partnera o proizvodima i uslugama toga subjekta. Troškovi promidžbe priznati su kao porezni rashodi. Pri nabavi dobara i usluga u svrhu promidžbe može se koristiti pretporez ako je poduzetnik u sustavu PDV-a. Troškovi reprezentacije također su uobičajeni poslovni troškovi čašćenja poslovnih partnera. Za troškove reprezentacije ne može se odbiti pretporez, a u smislu poreza na dobitak priznati su troškovi u svoti od 50 %.
      U ovom se članku razmatraju razni oblici troškova promidžbe i reprezentacije i njihov porezni položaj.

  1. Troškovi promidžbe (reklame)
  2. Troškovi promidžbe s motrišta poreza na dobitak
  3. Troškovi promidžbe s motrišta PDV-a
  4. Knjiženje isporuka dobara u svrhu promidžbe
  5. Knjiženje ostalih troškova promidžbe
  6. Reprezentacija prema poreznim propisima
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #TroškoviPromidžbe, #TroškoviPromocije, #TroškoviReklame, #TroškoviReprezentacija