Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2020. godinu
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza zakonska je obveza i mora se provesti barem jednom godišnje, krajem poslovne godine. Popis je vrlo bitan u ispunjenju temeljnog zahtjeva u financijskom izvješćivanju, a to je iskazivanje “istinitog” i poštenog (objektivnog) financijskog položaja društva.
      Provedba popisa ove godine posebice je izazovna zbog okolnosti izazvanih epidemijom virusa COVID-19, odnosno potrebe održavanja fizičke distance, rada od kuće i znatnog broja osoba u samoizolaciji i bolesnih osoba. Međutim, menadžment društva ima odgovornost organizirati inventuru i u takvim okolnostima te ako financijski izvještaji društva podliježu reviziji, s revizorima dogovoriti nazočnost fizičkom popisu ili drugi odgovarajući postupak. S obzirom na postojeće okolnosti moguće je da će se inventura obavljati tijekom određenog razdoblja, podijeljeno po grupama proizvoda ili na sličan prilagođeni način.
      Kako se u propisima potanje ne uređuju postupci popisa, u članku se daju iskustvena i praktična rješenja.

  1. Zakonski okvir
  2. Učestalost popisa
  3. Organizacija godišnjeg popisa
  4. Provedba godišnjeg popisa
  5. Umjesto zaključka
Hashtags:
#GodišnjiPopis, #Inventura, #PopisImovine, #PopisObveza, #Računovodstvo