Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Cilj provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza je uskladiti stvarno stanje sa stanjem u knjigama. Kao rezultat provedbe popisa pojavljuju se popisne razlike u obliku viška i manjka. Knjiženje nastalih popisnih razlika obavlja se na temelju odluke uprave društva u kojoj se navodi o kojim vrstama razlika je riječ te, za one razlike koje ne idu na teret društva, tko je odgovoran za njihov nastanak. Porezno i računovodstveno postupanje s popisnim razlikama ovisi o razlogu njihova nastanka te utvrđenoj odgovornosti. O poreznom položaju i računovodstvenom postupanju s popisnim razlikama na imovini kod obveznika poreza na dobitak, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Nastanak i vrste popisnih razlika
  3. Primjena odluka HGK-a i internih akata poduzetnika
  4. Porezni položaj popisnih razlika
  5. Računovodstveno praćenje popisnih razlika
  6. Zaključak
Hashtags:
#Inventura, #Manjak, #PopisImovine, #PopisneRazlike, #PopisObveza, #Računovodstvo, #Višak